سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه فعالیتهای اقتصادی

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

ابراهیم زارع پور نصیر آبادی – دانشجوی کارشناسی ارشد، مدیریت بازرگانی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد علو
عباس ابراهیمی – دانشجوی کارشناسی ارشد، مدیریت بازرگانی،دانشگاه شاهد
یونس یار محمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد، مدیریت بازرگانی،دانشگاه شاهد

چکیده:

بسیاری از شرکت ها توسعه حوزه جغرافیایی، یعنی حرکت از بازارهای محلی به بازارهای جهانی را به عنوان بخشی از استراتژی رشد انتخاب می کنند. توسعه اقتصادی یک تصمیم بسیار مهم است مخصوصا برای کسب و کارهای کوچک و متوسط (SME) که اساسا دارای پایه مالی کم، تمرکز محلی و حوزه جغرافیایی محدود هستند. در این مقاله سعی شده تا با ارائه تعریفی از کسب و کارهای کوچک ومتوسط و هچنین تشریح فرآیند برنامه ریزی استراتژیک، بیان ویژگی ها، مراحل ایجاد و همچنین موانع (داخلی و خارجی ) توسعه کسب و کارهای کوچک و متوسط پرداخته شود و در نهایت نقش کسب و کارهای کوچک و متوسط در توسعه اقتصادی و اجتماعی تاثیر آن بر ساختار،اشتغال، نوآوری مورد بررسی قرار گیرد.