سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: چهارمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

علی باقری نژاد – کارشناس ارشد مهندسی عمران، گرایش سازه های دریایی، شرکت صنایع دریافن (ص

چکیده:

جمهوری اسلامی ایران با داشتن مرزهای وسیع آبی و پیرو آن شرایط ویژه آب و هوایی ازاهمیت فراوانی از دیدگاه های گوناگون برخوردار است به گونه ای که کمتر از کشور دنیا چنین شرایط اقلیمیرا دارا می باشد. و.جود مواهب خدادادی از یک طرف و تقاضای روز افزون کشوری و جهانی برای استفاده از این مواهب ما رادر بر این می دارد که در جهت استفاده بهینه از این نعمات قدم برداریم مقاله حاضر دیدگاه نگارنده را در این زمینه نشان میدهد.