سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

محمدحسن پناه –
مجید یحیائی –
رقیه اسلامی –
آزاده حسن پناه –

چکیده:

در سالها ی گذشته با توجه به توسعه کمی دانشگاهها ی آزاد و سراسری و سا یر موسسات آموزش عالی، دانشجویان و به تبع آن فارغ التحصیلان رشته دامپزشکی در مقاطع مختلف نیز از عدد قابل توجهی در سطح کشور برخوردار می باشند و می طلبد تا تصمیم سازان و تصمیم گیران کشور نگاه و یژه ای به ا ین گروه جهت جذب، اشتغال و بهره مند ی مناسب داشته باشند . از آنجا که اشتغال این گروه یک اشتغال مولد است و چرخه بزرگی با حضور این گروه به سلامت و کیفیت زنده و پویا خواهند بود و اشتغال ا ین گروه باعث تولید ثروت و رفاه هم برای خود و هم برا ی لایه های بسیاری از جامعه ایرانی خواهد شد . با توجه به نوع وظا یف این رده شغلی، از جمله بحث غذ ای دام ( جیره ها ی غذائی دام و کارخانجات خوراک دام و مکمل ساز ) چه غذا ی دام و چه خود دام که غذا ی انسان ( و تنوع دام در کشور مانند : زنبور عسل گاو، گوسفند، بز، شتر، انواع طیور و ماکیان صنعتی و خانگی و …) خواهد شدو یا حیواناتی که کاربری ها ی مفید د یگر دارند از جمله کرم ابر یشم، اسب ( با کاربری ها ی مختلف کار در کشاورز ی، حمل و نقل و انواع مسابقات با اسب ) ، کشتارگاه ها، صنایع جانبی از جمله تولید پودر خون، پودر استخوان، صنعت پوست و چرم، بحث حیوانات خانگی و نقش حیوانات در زندگی بشر و سر فصل ها ی دیگری که با توجه به کاربری و حضور حیوانات و برخی علوم ومسائل مرتبط با دام در ا ین گروه ها، مانند : – همیاری حیوانات در فعالیت های نظامی و انتظامی شامل مباحثی چون حیوانات مین یاب، کشف مواد مخدر، کشف جرم و …….
– حیوانات آموزش دیده در امداد و نجات شامل مباحثی چون حیوانات زنده یاب، امدادگری با حیوانات
– استفاده از حیوانات در درمان های پزشکی و روانپزشکی شامل مباحثی چون پیش بینی سرطان توسط حیوانات، درمان بیماریهای روانی توسط حیوانات
– پیشگویی زلزله با استفاده از توانایی های حیوانات
– اخلاق کار با حیوانات و حقوق حیوانات
– مباحث شرعی و دینی مرتبط با حیوانات شامل مباحثی چون احکام دینی در ارتباط با حیوانات، دستورات دینی در مورد رفتار با حیوانات
– رفتارشناسی حیوانات و نقش مسایل روانی در تولیدات دامی
– نقش حیوانات در تولید واکسن ها
– موسسات و مراکز آموزشی و پژوهشی دامی و دامپزشکی
– بیمارستان، کلنیک، داروخانه و آزمایشگاه های دامپزشکی
– انتشارات ( مجله، کتاب، نرم افزارو …) بانک ها ی اطلاعاتی و سا یت ها ی دامپزشکی و بسیاری از مسائل و نکات دیگر می طلبد تا جهت حقیقت مهم کارآفرینی، دید جامعی به این رشته خاص داشته باشیم و با توجه به صادرات و واردات دارو،واکسن، فرآورده ها ی دامی و … و شیوع جهانی برخی از بیماریها مانند آنفلونزای طیور، الزاماً می با یست با دیدی بین المللی جنبه ها ی متنوع کارآفر ینی را در ا ین رشته مورد توجه قرار داد بویژه با توجه تاکید مد یران کشور برگسترش فرهنگ و نقش تعاونی ها ی تولیدی و خدماتی، و با توجه به الگوها ی موفق داخلی در سا یر زمینه ها و کشورهای توسعه