سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: کنگره ملی علوم انسانی

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

محمدحسین فرهنگی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی تبریز

چکیده:

علوم انسانی از آن رو که با انسان سروکار دارد، بدون تردید با سایر علوم متفاوت است و این تفاوت با توجه به شواهد تاریخی قابل اثبات است . ریشه اصلی تفاوت به ارتباط یافته های بشری درخصوص روح انسان مربوط می شود . در این باره، آورده های انبیا به دلیل وحیانی بودن، رویکرد واقع بینانه ای دارد . انقلاب اسلامی که با ادعای تداوم راه پیامبران پای در تحولات معاصر نهاد، می تواند رویکردهای بدیعی را در این زمینه عرضه کند . باید توجه داشت که مراد، تلاش برای واقع نمایی و پرهیز از رویکردهای ناقص و یک بعدی است که همواره علوم انسانی را در کشور ما گرفتار خود ساخته است.عوارض نامطلوب خالی ماندن این عرصه از قابلی ت های پژوهشگران داخلی ، با وجود قابلیت های ذاتی فراو ان، نکته ای نیست که کم اهمیت شمرده شود . ارتقاء نسبی جایگاه علوم انسانی و توسعه رشته های آن در دانشگاههای کشور، ایجاب می کند که موانع موجود بر سر راه جهش علمی در حوزه علوم انسانی در سطح بین المللی برطرف شده و در ساختارهای آموزشی، پژوهشی و فرهنگی جامعه، جنبش ضروری نرم افزاری مورد نیاز پدید آید. در این مقاله پیشنهادهای دوازده گانه ای عرضه می شود که عبارت اند از : ضرورت خودباوری و برقراری ارتباط عملی دو سویه اندیشمندان با یافته های دینی و آورده های بشری، ایجاد بانک معتبر مقالات علمی زیر نظر اساتید معتقد به نوآو ری در علوم انسا نی به عنوان سازوکار تعامل مبانی بومیاسلامی با جهان، ضمن توسعه حضور در بانک های موجود ، بازنگری در ابعاد مختلف تولید علم در زمینه علوم انسانی و تحول در نظام ارتقاء هیئت علمی و ایجاد کرسی های نظریه پردازی و نقد و مناظره ، بازنگری اساسی در شاخ ص های ارزیابی کمی و کیفی علوم انسا نی، بازنگری در سازوکارهای مجلات علمیپژوهشی و همچنین رویکرد مراکز تحقیقاتی علوم انسانی، تحول در تفکر حاکم بر جامعه علمی نسبت به نگارش مقاله ، ایجاد نظام نمایه سازی استنادی مجلات فارسی زبان ، توجه به فرایند خاص تولید علم در حوزه های علمیه ، تأکید بر رهیافت واقعبینانه و مسئله محور و تدوین و عرضه نظام جامع فرهنگی کشور.