سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین همایش مالیه شهرداری، مشکلات و راهکارها

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

ابراهیم جمشیدزاده – کارشناسی ارشد شهرسازی

چکیده:

بدون شک شهرداری برای فراهم کردن موجبات گسترش موزون و متناسب شهر و تأمین تأسیسات زیربنایی و تجهیزات شهری، و خدمات عمومی مورد نیاز شهروندان، احتیاج به منابع مالی کافی و مطمئن دارد و بدون آن امکان هیچ‌گونه فعالیت عمرانی و خدمات‌رسانی وجود نخواهد داشت. براساس بررسی‌های انجام شده، عمده‌ی هزینه‌های شهر و شهرداری را می‌توان به شرح زیر دسته‌بندی کرد:
الف- تهیه‌ی زمین مورد نیاز برای تأسیسات عمومی و اجتماعی؛
ب- هزینه‌ی احداث تأسیسات زیربنایی و عمران و نوسازی شهری و
ج- هزینه‌های خدمات مستمر و جاری و نگهداری و اداره‌ی تأسیسات و تجهیزات شهری.
منبع تأمین درآمد برای جبران هزینه‌های گروه «ج»، دریافت عوارض سالانه از ساختمان‌ها و زمین‌های واقع در محدوده و حریم شهر بر اساس درصدی از قیمت آنهاست که در کشور ما به نام «عوارض نوسازی» معروف است. در این مقاله سعی می‌کنیم نقش «عوارض نوسازی» را در تأمین منابع درآمدی شهرداری‌های سایر کشورها با شهرداری تهران سنجش کنیم.