سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهدی انصاری – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ساخت دانشکده فنی دانشگاه تهران
حسین انصاف پور – کارشناس مهندسی مکانیک مدیرعامل شرکت کیمیا فن آور آریا

چکیده:

شناخت و بهره گیری از فناوری های پیشرفته در زمینه اطلاعات یکی از وجوه و الزامات کنونی شرکت های دولتی و خصوصی می باشد. سازمانی که به تحولات سریع فناوری اطلاعات و بهره گیری از دستاورد های آن بی اعتنا باشد، نه تنها از تولید و مصرف اطلاعات فزون یابنده عقب می افتد، بلکه به سرعت از گردونه رقابت تتگاتنگ اقتصادی در عرصه های ملی و بین المللی خارج خواهد شد. از سوی دیگر رویکرد شتابزده و بدون برنامه به همه دستاورد های تکنولوژیک جدید به هرج و مرج و ناهماهنگی منابع اطلاعاتی شرکت می انجامد.پژوهش حاضر، جستاری است درچگونگی وضعیت و جایگاه اطلاعات در نظام مدیریت ماشین آلات شرکت های ساختمانی. براین اساس پرسشنامه هایی تهیه و در بین شرکتهای ساختمانی توزیع شد که پس از جمع آوری اطلاعات داده ها تجزیه و تحلیل شدند و نشان می دهد که این بحث هنوز به طور جدی در این شرکت ها دنبال نشده و اکثر شرکت ها به صورت بخشی به استقرار سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات پرداخته اند. در پایان، پیشنهاداتی جهت معرفی جایگاه فناوری اطلاعات به شرکت ها ارایه شده است.