سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین همایش موتورهای درونسوز

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

مجید رضا شاه حسینی – دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف
منوچهر راد – دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف
علی حاجیلوی – دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

انتخاب توربوچارجر برای توربوچارج کردن یک موتور اشتعال داخلی فرایند پیچیده ای است که پارامترهای متعددی می بایست مورد بررسی قرار گیرد. انطباق توربوچارجر باید بگونه ای انجام شود تا راندمان بالا در محدوده وسیعی از نقاط کاری موتور فراهم شود . در تطابق توربوچارجر با موتور علاوه بر کمپرسور، توربین نیز باید ازعملکرد مناسبی در دامنه کاری موت ور برخوردار باشد . برای این منظور قبل از انجام تطابق باید منحنی های مشخصات رفتاری توربین و کمپرسور در اختیار باشد . لذا ضرورت دارد که با روشهای تجربی و مدلسازی این امکان فراهم گردد . در این مقاله عملکرد توربین های جریان شعاعی دو ورودی توربوچارجرها در مورد بررسی قرار می گیرد. این تحلیل بر اساس مدلسازی توربین با استفاده از معادلات حاکم بر جریان وضرایب افت اجزاء مختلف می باشد، که توسط آن
منحنی های مشخصات رفتاری توربین در شرایط دائمی بدست می آید . ازطرفی، در آزمایشگاه توربوچارجر با انجام آزمایش بر روی توربین در شرا یط گوناگون و اندازه گیری کمیت های اصلی جریان ، منحنی های عملکردی توربین بدست می آید . مقایسه نتایج مدلسازی با نتایج آزمایشگاهی نشان می دهد که مدلسازی از دقت مناسبی بر خوردار است. در انتها عملکرد موتور اشتعال داخلی گازسوز شبیه سازی شده و با نتایج تجربی مقایسه می گردد . با انجام این دو شبیه سازی امکان بررسی تطابق توربین و موتور فراهم می گردد . نتایج تطابق دو توربین دو ورودی با هندسه های مختلف نشان می دهد که یکی از توربین ها با موتور تطابق خوبی دارد و دردامنه عملکرد موتور بهترین راندمان را از خود نشان می دهد.