سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: دهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

عبدالرضا رضایی ارجرودی – کارشناس ارشد راه و ترابری-مرکز تحقیقات و آموزش وزارت راه و ترابری

چکیده:

بیشتر نیروهای کنترل ترافیک در کشور با خصوصیاتی همچون نا آزمودگی، کمبود تجهیزات، وسایل نقلیه، تغییر و تعویض پی در پی کارکنان شناخته می شوند و با توجه به اینکه تعداد نیروهای راهنمایی و رانندگی اغلب زیاد است ولی کمبود افسران با تجربه و آموزش دیده عملا تاثیر و کارآیی آنها را کاهش می دهد . در بسیاری از مسائل فوق الذکر، آموزش ضروری است از جمله: مدیریت ترافیک ، بازرسی تصادف، نحوه گشت زنی در راههای اصلی، رانندگی موتورسیکلت و اتومبیل و مهارتهای مدیریتی . در این مقاله به بررسی مواردی چون :ضرورت مقررات ترافیکی، توصیف عناصر کلیدی در این قوانین و مقررات )انسان، وسیله نقلیه، مو ضوعات مربوط به کنترل ترافیک، علایم و تابلوهای ترافیکی و جریمه های رانندگی ( ابزارهای قانونی و روشهای اجرای قوانین ترافیکی در جاده های کشور که مهمترین آنها پلیس راه پرداخته می شود . با توجه به پنج جزء کلیدی سازماندهی، خط مشی، آموزش، وسایل نقلیه و تجهیزات به مزایا و اثرات اجرای قوانین ترافیکی توسط پلیس راه در راههای کشور اشاره خواهد شد . لذا پلیس راه باید توجه خود را بر پیشگیری از حوادث جاده ای معطوف نماید که این کار با آموزش مناسب، سازماندهی مؤثر نیروی پلیس، تجهیز آنها با وسایل نقلیه و دستگاههای پیشرفته و تمر کز بر روی تخلفات تردد و پیشگیری از رفتار غیرایمن راننده به بهترین نحو انجام خواهد پذیرفت.