سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۲۴

نویسنده(ها):

محمد حیدری – کارشناس بررسی سازمان وروشه ای شرکت ملی پالایش و پخش

چکیده:

بر اساس یک تقسیم بندی سیر تحولات جوامع بشری از اقتصاد مبتنی بر کشاورزی تا انقالاب اطلاعاتی فراز و نشیب های زیادی را پشت سرگذاشته است. اما در یکی دو دهه اخیز، به اذعان دانشمندان، اساس رقابت در حال تغییر بوده و موفقیت سازمان ها به نسبت میزان اهتمام آنها به دانش وابسته است. این مساله بسیاری از سازمان های پیشرفته را بر آن داشت تا دانش را در سازمان خود مدیریت کرده، آن را یه بهترین شکل ممکن مورد استفاده قرار دهند. به همین دلیل منابع انسانی به عنوان تولید کنندگان و حاملان اصلی دانش در سازمان مورد توجه ویژه قرار گرفتند که این امر باعث ارتقا بهره وری منابع انسانی در اینگونه سازمان ها گردید. از طرفی نتایج یک تحقیق نشان داد که بین اثر مدیریت دانش و افزایش بهره وری رابطه مثبتی وجود دارد.