سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: اولین همایش ملی مهندسی ایمنی و مدیریت HSE

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حسین مهدیخانی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت منابع آب دانشگاه صنعتی شریف، کارشناس من
داود رضاعرب – استادیار دانشگاه تهران، عضو هیات مدیره و عضو گروه کارا مدیریت ریسک شرک

چکیده:

مدیریت ریسک یکی از بخش های اصلی و جدا نشدنی حرفه مهندسی می باشد. مدیریت ریسک را میتوان برخوردی منطقی وسازمان یافته با وقایع نامطلوب و مخرب و سپس تصمیم گیری درمورد نحوه مقابله با آنها دانست. عدم قطعیت یکی از خصوصیات بارز مدیریت رسک می باشد، از این رو ریسک و تحلیل ریسک جزءلاینفک این مدیریت به حساب می آید. ریسک موضوعی جند بعدی می باشد که فاکتورهای همچون ایمنی یک سیستم، حفاظت از جان و زندگی اجتماعی، بهتر شدن شرایط زندگی اجتماعی، مسایل زیست محیطی و … در آن دخیل می باشند. این رو مدیریت ریسک را می توان بخش مکمل یک مدیریت کارا به حساب آورد. در صنایع شیمیایی توسعه، پیشرفت و گسترش فناوری های بسیا ر پیچیده و حساس و همچنین رویداد فجایعی مانند بوپال در هندوستان وزهر آلودگی فرآورده تی لنل در امریکا سبب شده است که فلسفه ایمنی از رویکرد پس از وقوع به رویکرد پیش از وقوع تغییر یابد. رویکرد جدید بر پایه شناسایی و کنترل خطر پیش از وقوع حادثه است. بنابراین مدیریت ریسک می تواند نقش موثری در بالا بردن ایمنی صنایع شیمیایی داشته باشد.