سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: اولین همایش ملی ایمنی در بنادر

تعداد صفحات: ۲۱

نویسنده(ها):

مهدی ترکزبان – قائم مقام کمیته ایمنی شورای اصلاحات وزارت راه
وحید عبداله زاده – کارشناس مرکز تحقیقات سازمان بنادر و کشتیرانی

چکیده:

سیستم مدیریت ایمنی ابزاری است برای تضمین و کنترل ایمنی در نظا مهای حمل و نقل که در پی اعمال مدیریت مستقیم و تمرکز دقیق تر بر مسائل ایمنی با دیدگاه و نگرش سیستمی است. این دیدگاه که اخیرا در زمینه حمل و نقل مطرح گردیده در پی اعمال سیاست های منسجم و سیستماتیک جهت پیشگیری از وقوع سوانح و حفظ جان و مال کلیه کاربران سیستم حمل و نقل مانند مسافران، صاحبان کالا و نیز پرسنل صف زیربخش های حمل و نقل است . اعمال این سیاست ها بر اساس دیدگاه سیستمی بر ورودی ها، فرایندها و خروجی – های سیستم حمل و نقل صورت می گیرد . یکی از اصل ی ترین ابزارهای سیستم مدیریت ایمنی مدیریت ریسک می باشد که جزء ابزارهای مدیریتی و تصمیم گیری به شمار آمده و در پی دستیابی به سیاست هایی است که با هدف کاهش احتمال وقوع شرایط غیر ایمن و یا کاهش اثرات ناشی از وقوع شرایط غیر ایمن در سیستم صورت می پذیرد. در این مقاله ابتدا به بررسی سیستم های مدیریت ایمنی و مقایسه آن با سیستم های مدیریت کیفیت پرداخته و سپس مدیریت ریسک بطور کلی و مدیریت ریسک با نگرش ایمنی تشریح خواهد شد. در ﻧﻬایت جایگاه مدیریت ریسک در سیستم مدیریت ایمنی تشریح و برخی از ابزارهای ارزیابی ریسک و نحوه کاربرد آﻧﻬا در تضمین ایمنی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.