سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: ششمین همایش علوم و فنون دریایی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

رضا فرج پور – سازمان بنادر و کشتیرانی استان خوزستان-مجتمع بندری امام خمینی(ره)

چکیده:

سیستم مدیریت ایمنی ابزاری است برای تضمین و کنترل در نظام های حمل و نقل که در پی اعمال مدیریت مستقیم و تمرکز دقیق تر بر مسائل ایمنی با دیدگاه و نگرش سیستمی ایجاد می گردد. این دیدگاه که اخیرا در زمینه حمل و نقل مطرح گردیده در پی اعمال سیسات های منسجم و سیستماتیک جهت پیشگیری از وقوع سوانح و حفظ جان و مال کلیه کاربران سیستم حمل و نقل ماندد: صاحبان کالا و نیز پرسنل صف زیربخش های حمل و نقل است. اعمال این سیاستها بر اساس دیدگاه سیستمی بر وردی ها، فرآیندها و خروجی های سیستم حمل و نقل صورت می گیرد. یکی از اصلی ترین ابزارهای سیستم مدیریت ایمنی مدیریت ریسک می باشد که جزء ابزارهای مدیریتی وقوع شرایط غیر ایمن و یا کاهش اثرات ناشی از وقوع شرایط غیر ایمن در سیستم صورت می پذیرد.در این مقاله ابتدا به بررسی سیستم های مدیریت ایمنی و مقایسه ان با سیستم های مدیریت کیفیت پرداخته و سپس مدیریت ریسک بطور کلی و مدیریت ریسک نگرش ایمنی تشریح خواهد شد.