سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

ساغر محتشمی – صنایع دانشگاه علم و صنعت
حمدسعید جبل عاملی – استادیار و عضو هیات علمی دانشکده صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

سال های دهه ۱۹۹۰ تاکنون مدیریت ریسک پروژه مورد توجه جدی مدیران پروژه قرار گرفته و بر این اساس رویکردهای مختلفی نیز برای مدیریت ریسک پروژه ارائه شده است. در این راستا از مهمترین مواردی که می تواند منجر به افزایش کارایی رویکردهای مختلف فرایند مدیریت ریسک پروژه گردد، توجه به چرخه حیات پروژه می باشد. هدف اصلی این مقاله تعیین جایگاه فرایند مدیریت ریسک در طول چرخه حیات پروژه می باشد. از آنجائیکه مصادیق ریسکی که پروژه با آنها روبرو می گردد، در گام های مختلف چرخه حیات متفاوت خواهند بود، توجه به چرخه حیات پروژه در اجرای فرایند مدیریت ریسک از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. در این مقاله با تلفیق فرایند مدیریت ریسک و گام های چرخه حیات پروژه، زمان مناسب جهت اجرای مراحل مختلف فرایند مدیریت ریسک شامل برنامه ریزی، شناسایی، ساختاردهی، تعیین مسئولیت های مدیریت در حوزه مالی پروژه، تجزیه و تحلیل های کیفی و کمی، کنترل و مدیریت در هر یک از گام های چرخه حیات پروژه بیان می گردد.