سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش مقابله با سوانح طبیعی

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

محمدرضا فرزادبهتاش – دبیر کمیته مطالعات راهبردی مدیریت بحران شهر تهران
موسی کمانرودی – معاون پژوهشی مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران

چکیده:

حادثه خیر بودن سرزمین های پهناور ایران و همراه بودنحوادث غیر مترقبه بابحران هایی که دامنه آن به سراسر کشور گسترش می یابد، نشانگر جایگاه ویژه مدیریت زنجیره تامین درمقابله با سوانح طبیعی می باشد.
از طرفی نتایج تجربیات گذشته سازمان های مرتبط با مدیریت بحران در بکارگیری سیستم های یکپارچه درون سازمانی و استفاده از تکنولوژی اطلاعات ، مدیران آنها را بر داشت که جهت دستیابی به رقابت مبتنی بر زمان و کسب مزیت رقابتی، تمرکز خود را بر یکپارچه سازی برون سازمانی نیز معطوف دارند. نکته قابل توجه انست که جهت رسیدن به اهداف بالا، تمامی تامین کنندگان بالا دستی در این راستا دخیلند و تامین کننده نهائی به تنهائی از عهده این کار بر نمی آید.
مدیریت زنجیره تامین یا همان هدایت تمام اعضای زنجیره تامین بصورت یکپارچه و هماهنگ مبحثی نو می باشد. SCM در تمامی کسب و کارهایی که در آن "تامین کننده" معنا دارد صدق می کند.
در این مقاله ابتدا نگاهی به جایگاه ویژه مدیریت زنجیره تامین در مدیریت بحران و سپس مفاهیم اولیه مدیریت زنجیرهتامین شده و دلایل نیاز به آن، اجزا سازنده این زنجیره و فرایندهای کلیدی مربوط به آن مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین مدل اسکور و سطوح موجود در آن بررسی شده و انواع نرم افزارهای موجود برای مدیریت زنجیره تامین بررسی گردیده است. در نهایت کاربرد مدیریت زنجیره تامین در مدیریت بحران و نحوه توجه به آن در برنامه ریزی آمایش سرزمین مورد بحث قرارگرفته است.