سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

رضا سمیع زاده – دانشگاه الزاهرا ( س )
سودابه نامدار زنگنه – دانشگاه الزاهرا ( س )

چکیده:

باتوجه به اینکه صنعت خودرو در کشور از جایگاه ویژه ای برخوردار است و جزو صنایع مطرح در خصوص افزایش سرمایه گذاری و بهینه سازی می باشد لازم است که از جدیدترین شیوه های مدیریت و مهندسی صنایع جهت ارتفاء جایگاه آن بهره جست . در حال حاضر استراتژی تامین قطعات خودرو در جهان از جایگاه ویژه ای برخوردار است و واحدهای مختلف شرکتهای خودروسازی برای تامین قطعات و انعقاد قرارداد با سازندگان بیرونی با به کارگیری متدلوژی از پیش تعیین شده عمل می نماید . در چنین شرایطی بسته به اینکه قطعه از چه جایگاه و اهمیتی در شرکت برخوردار بوده، رویه عقد قرارداد با سازندگان بیرونی متفاوت خواهدبود . بنابراین جهت تامین کلیه قطعات، یک روش ثابت وجود نخواهد داشت . در این مقاله جایگاه و اهمیت مدیریت زنجیره عرضه ) ۱ (١ در صنایع خودرو و بررسی و کاربرد آن در شرکت دسکو مورد توجه واقع گردیده است .
در پایان به اهداف زیر در شرکت دسکو نایل آمدیم :
-١ طراحی یک رویه انعطاف پذیر جهت عقد قرارداد باتوجه به نوع قطعه
-٢ جلوگیری از ایجاد کسری در تامین قطعات
-٣ افزایش کارایی در رویه عقد قرارداد
-٤ کاهش هزینه ها در سطح کل شرکت و افزایش بهره وری واحدها
لازم به ذکر است که تحقیق انجام شده در شرکت دسکو قابل الگوبرداری توسط سایر شرکتهای خودروسازی و تولید کنندگان قطعات خودرو در کشور می باشد .