سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: همایش بین المللی شهرهای جدید

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

سهیل صبری –
زهرا شارزاده –

چکیده:

[توضیح: مقالات این کنفرانس فقط به صورت چکیده در مجموعه سیویلیکا نمایش شده است] تفکر شکل گیری شهرهای جدید بین دو ایده آل سرگردان است : از یک سو به شهر گذشته به مثابه یک ایده اآل دست نایافتنی می نگرد و از سوی دیگر به شهر آینده به عنوان یک آرمان ناشناخته . این سرگردانی منجر به پیدایش شهرهایی بدون فضای قابل درک و با شرایطی مشابه یکدیگر در موقعیت های مکانی متفاوت شده است . لذا برای پرهیز از دست یافتن به یک آرمان ناشناخته و برای عدم واگذاری کیفیت شهرهای آینده به حساب تصادف و منوط کردن آن به پیچیدگی های راز گونه وجبری تعامل عوامل مختلف، ضرورت تبیین یک هویت مطلوب در این شهرها دارای اهمیت بهسزایی است . هویت مطلوب شهری حاصل عوامل متعددو مولفه های مختلفی است . مولفه های زست مخیطی، عملکردی، تاریخی – مذهبی، اجتماعی – فرهنگی، عوامل کالبدی و نهایتا روانشناختی و ادارکی مجموعه عومل و مولفه هایی هستند که استخراج مفاهیم هر یک و پیش بینی تعاملات آنها با یکدیگر می تواند در تبیین هویت مطلوب شهری تاثیر به سزایی داشته باشد . الف – مولفه های زیست محیطی : تاثیر پذیری هویت شهری از محیط زیست طبیعی امری بدیهی و قابل تامل است، زیرا ارتقای کیفیت زیست محیط مصنوع با استفاده از اعمال الگوها و متغیر های طبیعی صورت می گیرد . ب – مولفه های تاریخی – مذهبی : تاکید بر نشانه های تاریخی و مذهبی دوره های مختلف بر اجتماعات در درک گذشته کمک می کند و مجموعه تجارب ادارکی آنان را پربارتر می سازد، اغلب به ایجاد مجموعه ای منجر می شود که منحصر به فرد است و شخصیت و هویت شهر را تحت تاثیر قرار می دهد. ج – مولفه های اجتماعی – فرهنگی : فضای جدید باید چکیده و خلاصه کالبدی – فرهنگی و شکل گرفته گذشته ای باشد که توان ایجاد حس تعلق خاطر در ساکنان جدید را داشته باشد . مولفه های عملکردی : جهت هویت بخشیدن به شهرهای جدید نیاز به تعریف دقیق تقسیمات کالبدی – فضایی در سطوح مختلف شهر می باشد . به گونه ای که هر مرکز تقسیم پاسخگوی نیازهای سطح خود باشد م. ه – مولفه های کالبدی : این مولفه ها به عنوان عناصر اصلی تشکیل دهنده شهر عموما تحت تاثیر نیازهای مختلف شکل می گیرند . بنابراین به عنون ویژگی شهری می توانند نمایانگر شخصیت واقعی شهر تلقی گردند. و – مولفه های روانشختی و ادراکی : منظر و تصویر ذهنی مردم از شهر از تعامل میان آنان ومکان مزبور خلق می گردد . بنابراین می توان چنین تلقی نمود که وجودیک منظر ذهنی قوی از مکان خالق و پشتیبان هویت شهری خواهد شد . بررسی تعامل میان مولفه های فوق منتج به ارائه راهکارهای ضروری در فرآیند برنامه ریزی و طراحی شهرهای جدید می گردد . این راهکارها به منظور رسیدن به هدف غایی ایجاد شهرهای جدید در کلیه مراحل فرآیند فوق ( مکانیابی، تهیه طرح های جامع تا سیاستگذاری های مدیریتی و خصوصا طراح های با مقیاس خردتر ) به منظور تاثیر گذاری مطرح می باشند .