سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای بهره برداری از منابع آب حوضه های کارون و زاینده رود (فرصتها و چالشها)

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

شهرام محمدی دهچشمه – دانشگاه شهرکرد
اسماعیل اسدی بروجنی – دانشگاه شهرکرد

چکیده:

سند ملی توسعه استان چهارمحال و بختیاری در جلسه مورخ ۵/۴ /۱۳۸۴ به تصویب هیات محترم دولت رسید و طی آن اولویت‌های مهم توسه استان تشریح گردیده است. در مقاله حاضر سعی شده است تا جایگاه استفاده از منابع آب در توسعه پایدار استان چهارمحا ل و بختیاری با توجه به اهداف این سند ملی مورد بازنگری و تحلیل و چگونگی کمک به اجرای اهداف سند ملی توسعه استان مورد بررسی قرار گیرد. در این مقاله وضعیت استان از لحاظ منابع آب و سایر بخش‌های اقتصادی مرتبط با توجه به آمار منتشر شده از سوی سازمان‌های ذیصلاح کشوری و استانی تشریح و لزوم نگرش عادلانه به تخصیص منابع آب بمنظور افزایش شاخص‌های توسعه استان مورد تاکید قرار می‌گیرد. در این مقاله همچنین مقایسه مستندی بین تصمیمات مرتبط با اختصاص منابع آب در گذشته و حال صورت خواهد گرفت و نقش تصمیمات مهم دولت محترم در سفرریاست محترم جمهوری اسلامی ایران و هیات دولت به استان چهارمحال و بختیاری و نقش عدالت گرایانه آن در افزایش کمی و کیفی توسعه استان مورد تحلیل قرار می گیرد.