سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: کنفرانس ملی توسعه نظام اجرایی پروژه های عمرانی، صنعتی و شهری

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

رضا رسولی – فوق لیسانس عمران و کارشناس ارزش شرکت مهندسی نودان ساز
داوود عرب – دکترای عمران م وسسه پژوهشی، مهندسی راهبرد دانش پویا

چکیده:

با توجه به رشد روزافزون پروژه های زیر بنایی در مملکت و همچنین معضلات و مشکلات پـیش رو در جهت پیشبرد پروژه ها و آمار کم و بیش در دسترس از نتایج اجرای پروژه ها کـه اکثـراً حـاکی از طـولانی شدن بیش ار حد روند اجرای پروژه و یا عدم دستیابی به ظرفیت های مـوردنظر و همچنـین عـدم کـارکرد صحیح پروژه پس از بهره برداری می باشد .
با توجه به اینکه در سالهای پس از جنگ جهانی دوم مهندسی ارزش به عنوان یکـی از کـار آمـدترین و مهم ترین روش های بالابردن ارزش و حفظ کارکردهای نهـایی پـروژه مطـرح مـی باشـد . بـه کـارگیری مهندسی ارزش در مدیریت پروژ ه با توجه به پیچیدگی روند اجرای پروژه می تواند به ابزار بی بدیلی جهـت شناسایی و حذف هر آیتمی که موجب تحمیل هزینه های غیرضروری و اتلاف زمان می شود باشـد بـدون اینکه آسیبی به کارکردهای اساسی پروژه وارد شود به عبارتی پیاده سـازی مهندسـی ارزش در چهـارچوب مدیریت پروژ ه، این امکان را فراهم می آورد که ضمن توجه به تمام اجزای پـروژه، هـیچ بخـشی از پـروژه مسلم و قطعی فرض نگردد و همواره زمان بهینه برای رسیدن به مرحله بهـره بـرداری بـدون افـزودن بـر هزینه و یا کاستن از کیفیت به عنوان هدف پیش رو باشد . البته باید توجه داشت که در برخی مو ارد اعمـال مهندسی ارزش با توجه حصول بهبود کارآیی و کارکرد می تواند منجر به افزایش زمان اجرای پروژه گردد و منظور از بهیمه کردن زمان به هیچ وجه کاستن زمان در تمام موارد نمی باشد .