سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش سازگاری با کم آبی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

صدیقه ترابی پلت کله – دکتری منابع آب – رئیس گروه سیاستگذاری و تخصیص آب و آبفا وزارت نیرو
رضا روزبهانی – کارشناسی ارشد منابع آب – کارشناس گروه سیاستگذاری و تخصیص آب و آبفا وزارت

چکیده:

رشد جمعیت و به تبع آن افزایش تقاضا برای منابع آب شیرین در نقاط مختلف حوضه های آبریز کشور، لزوم وجود سازوکاری مدیریتی را روشن می نماید که بتواند علاوه بر تأمین بموقع نیازهای آبی با اطمینان پذیری مناسب، اثرات منفی ناشی از برداشت آب در مناطق بالادست را بر حقابه ها و اهداف طرحهای بهره برداری و اجرایی پایین دست حوضه های آبریزحداقل نماید . عدم توجه به این ضرورت علاوه بر اتلاف سرمایه های ملی ( طرحهای بهره برداری و اجرایی ) ، موجب ایجاد یا تشدید تنازعات منطقه ای در حوضه های آبریز و بروز مشکلات زیست محیطی و در نتیجه ناپایداری بهره برداری از منابع به ویژه منابع آب در حوضه های آبریز خواهد بود . نظام تخصیص آب یکی از مؤثرترین ابزارهای مدیریتی جهت حصول اطمینان برای اهدافی نظیر تأمین بموقع نیازها با حداقل اثرات منفی بر پایین دست می باشد . در این مقاله تاریخچه تدوین نظام تخصیص آب، ساختار و اهمیت آن تشریح گردیده است .