سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری

تعداد صفحات: ۲۷

نویسنده(ها):

اسماعیل شیعه – دانشیار گروه شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

این مقاله با بررسی شرایط شهرهای امروزی ایران از نظر شکل، منظر، زیباسازی شهری، نحوه استفاده از فرآورده های تبلیغاتی در شهرها، به تعریف هویت و هویت ملی می پردازد و پدیده جهانی شدن را در ارتباط با بوم ساختهای محیطی مورد توجه قرار می دهد. بر همین روال، به بررسی نقش و جایگاه مدیریت شهری امروز در حفظ و حراست از فرهنگهای بوم آورد پرداخته می شود. هدف مقاله آن است که با همیاری و همراهی مدیریت شهری بتوان به حفظ ارزشهای اصیل بومی و فرهنگی و طبیعی کشور نایل آمد و جلوگیر آن دسته از عوامل ناشی از عوارض جهانی شدن بود که فرهنگها و آثار زندگی بوم آورد را تحت الشعاع قرار می دهد. این مقاله در انتها به پیشنهاداتی در خصوص حفظ دستاوردها و شرایط بومی شهرهای کشور می پردازد.