سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش ملی شهر و ورزش

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حسن محمدزاده – استادیار گروه تربیت بدنی
اژدر احمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد تربیت بدنی

چکیده:

اگر برنامه ریزی کاربری اراضی شهری سازماندهی مکانی و فضایی فعالیتها و عملکردهای بشری بر اساس خواستها و نیازهای جامعه شهری تعریف شود، بی شک توجه به فضاهای ورزشی و تفریحی از اهم کارکردهای آن قلمداد می شود. این تحقیق از نوع توصیفی موردی بوده و جهت بررسی و تحلیل موضوع از اطلاعات طرح تفصیلی شهر ارومیه که توسط سازمان مسکن و شهرسازی ارومیه تهیه شده، استفاده شد. در این مقاله سعی بر آن است تا ضمن تبیین جایگاه کاربریهای ورزشی در طرحهای جاری توسعه شهری کشور به ارزیابی منطقی از دلایل تحقق یا عدم تحقق آنها پرداخته و نهایتا این تحقیق به توصیه های منطقی جهت بهینه کردن نقش و اجرای فضاهای ورزشی در سطح شهر ها می پردازد.