سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین همایش ملی دانشجویی مهندسی نفت

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مناحی ظهیری – عضو هیئت علمی گروه مدیریت صنعتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد امیدیه

چکیده:

در این مقاله اهمیت و نقش نفت در اقتصاد ایران در سه مقوله م هم اقتصادی صادرات، بودجه و اشتغال بررسی شده است، بطوری که نشان داده می شود نقش نفت در اقتصاد ایران منفی است چرا که آمارهای رسمی در طی دوره زمانی ۸۲-۱۳۷۰ حاکی از آن است که اهمیت نفت در بودجه دولت بسیار زیاد است که چنین امری مطلوب هیچ کشوری نیست. همچنین صادرات نفت سهم بسیار عمده ای را در صادرات ایران داراست که این امر نشان دهنده صادرات تک محصولی می باشد که امروزه بعنوان معیار اصلی توسعه نیافتگی تلقی می شود. در حالی که نقش نفت در اشتغال بسیار جزئی است که چنی موضوعی نیز بیانگر آن است که نفت عوامل مثبتی در اشتغال بعنوان دغدغه اصلی دولت محسوب نمی شود. در پایان بدون حذف نفت، با توجه به اهمیت آن در ایجاد و تقویت سک اقتصاد سالم و پایدار پیشنهادهای ارائه می گردد.