سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه فعالیتهای اقتصادی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

تورج حسنی راد – کارشناس ارشد، مدیریت آموزشی، عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور لرستان – ک
نصرالله سوری – کارشناس ارشد، کشاورزی، عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور لرستان – کوه دشت
محمد صادق عزیزی میری – دانشجوی کارشناسی ، مدیریت بازرگانی، دانشگاه پیام نور کوه دشت

چکیده:

هدف از این پژوهش، برررسی و تجزیه تحلیل نقش و جایگاه فعالیت های اقتصادی ایران در نسبت های توسعه و اشتغال در ارتباط با توسعه اقتصادی _ اجتماعی است. فرضیه اصلی با الهام از مدل های توسعه اقتصادی هارود_ دمار و ایگزوجنس و مکاتب مختلف توسعه اقتصادی و اشتغال نظیر مالتوس، آدام اسمیت، نظریه مزیت نسبی، نظریه شومپیتز و … در مسیر توسعه استفاده شده. روش پژوهش اسنادی است و اطلاعات مورد نیاز از آرشیو وآمار رسمی معتبری نظیر مرکز آمار ایران و سازمان برنامه و بودجه گرفته شده است.