سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین همایش علمی تحقیقی مدیریت امداد و نجات

تعداد صفحات: ۰

نویسنده(ها):

وحیدرضا سلیمانی – فوق لیسانس مدیریت و مدیر بیمارستان تامین اجتماعی شهید دکتر چمراه ساو
فاطمه قلیابتاب –

چکیده:

تاریخ همواره حوادث بیشماری را در دل خود ثبت کرده که این حوادث در بسیاری ازمواقع ، خسارت های جبران ناپذیری را بر جوامع بشری واردکرده است که از آن جمله می توان به زلزله، بعنوان یک پدیده از بلایای طبیعی اشاره نمود که هر زمان ومکانی رخ می دهد. کشور ایران نیز جزء شش کشور سانحه خیز جهان می باشد که تا به حال بیشترین تلفات انسانی را بر اثر وقوع زمین لرزه ها شاهد بوده است که این امر بر ضرورت توجه به مدیریت بحران تاکید می نماید. آنچهکه در این میان اهمیت دارد نقش وجایگاه بیمارستانها بعنوان نهادی در جهت تولید محصولی به نام حفظ، بازگشت و ارتقای سلامت جسمانی و روانی افراد جامعه می باشد و با توجه به اینکه بیمارستان های نقش کلیدی در درمان، مراقبت و کاهش آسیب های مصدومین دارد، ضرورت ماندگاری آن در هنگام حادثه امری بدیهی است و عدم آشنایی وآگاهی پرسنل بخش درمانی از وظایفخود در هنگام بروز حادثه و عدم آموزش های لازم و تمرین مستمر سبب بروز مشکلات جدید و افزایش حسارت احتمالی خواهد شد.
لذا در این مقاله سعیشده است مفاهیم حادثهغیر مترقبه Disaster، برنامه عملیات Action Plan ، سیستم فرماندهی حوادث اضطراری بیمارستان HEICS و … به صورتی ساده و مختصر بیان شوندو به عنوان جنبه دیگری از بیان موضوع به سطوحو انواع حوادثو استانداردهای بنرامه حوادث غیر مترقبه بیمارستانی پرداخته شده است تا بیمارستان ها بر اساس این استانداردها و با هفد آمزوش پرسنل و هماهنگی با دیگر سازمان های دخیل، تمهیدات لازم را به کار گیرند و در ادامه درباره راهکارهای ساده و ارزان در جهت کاهش خطرات غیر سازه ای ناشی از حوادث در بیمارستان ها بحث شده است تا در برنامه ریزی مربوطه به آنها توجه شود زیرا این نکته اهمیت دارد که کادر درمانی مواردی را که باعث بروز خطر خواهد شد از پیش حدس زده و طراحی لازم را برای کاهش خطر احتمالی به اجرا در آورند.