سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: همایش ژئوماتیک ۸۲

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمد ملکی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی سنجش دور دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین
محمد سعدی مسگری – استادیار گروه مهندسی ژئودزی و ژئوماتیک دانشگاه صنعتی خواجه نصیر طوسی

چکیده:

وجود یک سیستم حقوقی یا ثبتی که ابعاد حقوقی املاک مشخص می کند به عنوان مکمل نقشه های کاداستری امری لازم و ضروری می باشد . مساله مهمتر ارتباط بین اسناد های کاداستری می باشد . با وجود مختلف بودن این دو الما ن ,هیچکدام از آنها به تنهایی نمی تواند حلال مشکلات ملکی یک کشور باشد و اصولاً میتوان گفت کاداست ر شامل هر دو نوع اطلاعاتحقوقی و اطلاعات از موقعیتی می باشد. در ایران باوجود در دست اقدام بودن تهیه نقشه های کاداستری هنوز اطلاعات حقوقی به آنها منتسب نشده است و این امر یک نقص مهم برای طرح کاداستر محسوب می شود. زیرا ما وقتی می توانیم صحبت از کاداستر داشته باشیم که پایگاه اطلاعات حقوقی به اطلاعات مکانی منتسب شده باشد. اگر چه تهیه نقشه های کاداستری یک کار بسیار ارزشمند می باشد اما جمع آوری و تشکیل پایگاه اطلاعات حقوقی و ارتباط آن به نقشه های کاداستری امری لازم و ضروری به حساب می‌آید. در این مقاله نحوه انجام عملیات ثبت املاک شرح داده شده است و ارتباط آن با تهیه نقشه های کاداستر و جایگاه این نقشه ها در پروسه فوق تشریح گردیده استضمنا جایگاه و لزوم داشتن یک پایگاه داده برای اطلاعات حقوقی و ارتباطی آن با مسائل کاداستر و ثبت املاک بیان شده است.