سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: اولین کنفرانس دانشجویی آموزش الکترونیکی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حسن قراباغی – محل کارشناس ارشد تکنولوژی آموزشی و معاونت پژوهشی سازمان ملی جوانان ا
جمشید حیدری – کارشناس ارشد تکنولوژی آموزشی

چکیده:

حیطه عاطفی در برگیرنده احساس یا هیجان است و در واقع احساسهای معمولی و نوعی فرد هستند معلمان در آموزشهای کلاسی علاوه بر توجه به وضعیت شناختی یادگیرنده وضعیت عاطفی او را نیز مورد توجه قرار می دهند آنها راهبردهای آموزشی خود را با بازخوردهای عاطفی غیرکلامی یادگیرنده وفق می دهند در حالیکه در آموزشهای کلاسی ارتباطات عاطفی به روشهای غیرکلامی ۹۳ درصد برآورد شده این مورد در آموزشهای الکترونیکی بسیار کمتر است و علت آن عدم وجود عامل انسانی معلم و تعامل رودرروی او با یادگیرنده است از طرف دیگر سیستم های رایانه ای قابلیت بالایی برای پرورش ویژگی عاطفی در یادگیرندگان ندارند و سیستم های آموزشی هوشمند نیز قادر به تشخیص وضعیت عاطفی دانشجو نیستند دراین مقاله نگاهی به وضعیت پرورش حیطه عاطفی در آموزش الکترونیکی و راه های گسترش آن خواهیم داشت.