سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: سومین همایش آبخوانداری

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

حجت اله زاهدی پور – استادیار پژوهشی، مرکز تحقیقات منابع طبیعی و امور دام استان مرکزی
نادر قلی ابراهیمی – مربی پژوهشی، مرکز تحقیقات منابع طبیعی و امور دام استان مرکز
جواد وروانی – کارشناس پژوهشی، مرکز تحقیقات منابع طبیعی و امور دام استان مرکزی

چکیده:

ارزیابی اثرات زیست محیطی یا EIA روشی برای ارزیابی اثرات خوب باید پروژه ها از جنبه های مختلف بر محیط زیست و زندگی بشر می باشد. در این ارزیابی اطلاعاتی در مورد مضرات و منافع پروژه ها بدست آمده و گزینه های لازم در جهت رفع نواقص و مسائل پروژه ها مطرح می گردد. پایش زیست بوم در ایستگاه های پخش سیلاب و آبخوانداری کشور از جمله برنامه های تحقیقاتی زیست محیطی می باشد که نیازمند تجزیه و تحلیل اثرات عوامل اعم از خاکشناسی ،هیدرولوژی ، اقتصادی اجتماعی و غیره می باشد. دراین مقاله با تغییر ماتریس لئوپلد از بعضی ابعاد و در جهت اهداف مرتبط با پروژه روشی برای ارزیابی و پایش تاثیر عملیات پخش سیلاب و آبخوانداری در پارامترهای اکولوژیکی – هیدرولوژی، خاکشناسی و غیره در ایستگاه های مذکور پیشنهاد می گردد.