سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: چهارمین همایش ملی علوم و فناوری زیر دریا

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سیدمحمدباقر حسینی الست – پژوهشکده زیر سطحی – دانشگاه صنعتی مالک اشتر
محمد مونسان – پژوهشکده زیر سطحی – دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده:

این مقاله با تبیین مبانی نبرد نامتقارن، بر جایگاه ویژه ناوگان زیر سطحی و زیر دریایی های نظامی و اهمیت پشتیبانی این ناوگان در نبردهای دریایی تاکید می کند. «نقش عنکبوتی» زیر دریایی را بعنوان اصلی ترین عامل کارآمدی زیر دریایی معرفی می کند و «پشتیبانی دور از ساحل» زیر دریایی را عاملی بسیار موثر در این زمینه بر شمردهو دو پیشنهاداصلی در این زمینه ارائه می کند. این مقاله معتقد است که تفکر پشتیبانی دور از ساحل باید در نبرد نامتقارن دریایی نهادینه گردد.