سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: همایش بین المللی جایگاه چرخه سوخت هسته ای در توسعه فن آوری و تحقیقات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

محمدجواد دارایی – دفتر اکتشاف و استخراج – سازمان انرژی اتمی
احسان ترابیان – دفتر اکتشاف و استخراج – سازمان انرژی اتمی
مهدی مسعودی جوزچال – دفتر اکتشاف و استخراج – سازمان انرژی اتمی

چکیده:

تولید مواد اولیه چرخه سوخت هسته ای همچون اورانیوم نیازمند مطالعات ژئوفیزیک هوایی، ژئوشیمی ، کانی شناسی و سنگ شناسی ، زمین شناسی اقتصادی، چینه نگاری و ژئوکرونولوژی ، کانی های سنگین وپلاسرها ، حوضه های تبخیری و گنبدهای نمکی، زمین شناسیی مهندسی – زیست محیطی و لرزه زمینساخت، مطالعات زمینساخت ، هیدرولوژیکی و ژئوهیدرولوژی می باشد.
در این میانتهیه نقشه های ژئوفیزیک هوایی و تجهیزاتی چون اسپترومتر، سنتیلومتر و … در ارتقاء علوم ژئوفیزیک ، دستگاه های آنالیز با دقت بالادر ارتقاء علم ژئوشیمی، میکروسک الکترونی، دستگاه های ، XRF, XRD و تجهیزات جانبی آنها در پیشبرد مطالعات کانی شناسی و سنگ شناسی،شناسایی عناصر کمیاب، طلا، نقره و … همراه اورانیوم با ابزارهای دقیق آنالیز و از طرفی نیز ارتباط بین اورانیوم و مغناطیس سنگ ها با شناسایی ذخایر آهن دار در پیشبرد علم زمین شناسی اقتصادی، ایزوتوپ های رادیواکتیو مورد استفاده در تعیین سن سنگ ها با تعیین سنگ و تفکیک وقایع و فرایندهای مختلف زمین شناسی در پیشبرد علوم چینه نگاری و ژئوکرونولوژی، اکتشاف زیرکن مورد نیاز در تولید غلاف سوخت هسته ای در شناسایی و مطالعه کانی های سنگینو پلاسری ، نقشه های ژئوفیزیک تهیه شده برای تولید مواد اولیه چرخه سوخت هسته ای در پیشبرد مطالعه حوضه های تبخیری، گنبدهای نمکی و نیز مطالعات زمین ساختی، مطالعه جایگاه نصب تاسیسات مورد نیاز چرخه سوخت هسته ای در پیشبرد علوم زمین شناسی، مهندسی – زیست محیطی و لرزه زمین ساخت، ایزوتوپ های رادیواکتیو مورد استفاده در ردیاب ها جهت مطالعات هیدرولوژیکی و ژئوهیدرولوژی و آنها نیز در مطالعه کانسارهای رسوبی نقش داشته اند.