سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: کنگره ملی علوم انسانی

تعداد صفحات: ۳۹

نویسنده(ها):

سیدرضا حسین زاده – استادیار ژئومورفولوژی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

این مقاله به منظور آگاهی دانشجویان و محققین ژئومورفولوژی از وضعیت این علم در ایران پس از انقلاب اسلامی و چشم انداز آینده آن تهیه گردیده است . به همین دلیل در ابتدای مقاله به قلمروهای مختلف علم ژئومورفولوژی با رعایت قدمت تاریخی مورد توجه قرار گرفته تا خوانندگان عزیز با اطلاعات کام ل تری جایگاه ژئومورفولوژی در ایران را مرور نمایند . نتایج این مطالعه نشان می دهد که طی ۲۵ ساله اخیر عمدتا به مطالعات ژئوم ورفولوژی در ایران متوجه چهار موضوع ژئومورفولوژی عمومی، ساختمانی، رودخانه ای و حرکات دامنه ای بوده است. در مقابل موضوعاتی نظیر تخریب و هوازدگی، فرایندهای بادی، ساحلی، یخچالی و ژئومورفولوژی کاربردی چندان توجه نشده است . هرچند نتایج این مقاله بیان کننده طلوع مجدد ژئومورفولوژی بعد از انقلاب اسلامی است ، تا رسیدن به یک وضعیت قابل قبول هنوز راهی دراز در پیش است