سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس بین المللی سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

روانبخش اخلاقی نیا – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول
ستار هاشمی – استادیار دانشگاه شیراز
بیتا شادگار – استادیار دانشگاه شهید چمران

چکیده:

شیوه جایگذاری سنسورها در یک شبکه سنسور بیسیم که از تعدادی نقطه هدف تشکیل شده است، تاثیر بسیاری بر تعداد سنسورهای موردنیاز برای پوشش آن نقطه ها دارد. در این مقاله، یک مساله جدید در جایگذاری سنسور به نام پوشش نقطه ای ناهمگن را تعریف می کنیم که هدف آن پوشش یک تعداد نقطه هدف است که به درجه های پوشش مختلفی نیاز دارند. سپس این مساله را به چند زیرمساله شکسته و الگوریتمی را برای یافتن یک پاسخ تقریبی برای این مساله طراحی می کنیم. همچنین، یک نرم افزار برای اجرای این الگوریتم پیاده سازی کرده ایم که الگوریتم را اجرا کرده و نتیجه جایگذاری رابه صورت گرافیکی نمایش می دهد. شبیه سازی هایی که به کمک این نرم افزارانجام شده اند، عملکرد الگوریتم پیشنهادی را نشان می دهند.