سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: نهمین کنفرانس ماده چگال

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سمیه حسینی – دانشکدۀ فیزیک، دانشگاه علوم پایه دامغان
حسین چراغعلی – دانشکده فیزیک، دانشگاه علوم پایه دامغان
علیرضا حبیبی –

چکیده:

با بکارگیری روش ماتریس انتقال، جایگزیدگی آندرسون در گرافین با وجود دو نوع بی نظمی با اعمال شرط مرزی تناوبی به صورت عددی بررسی شده است. بی نظمی روی انرژیهای جایگاهی (بی نظمی قطری) در گرافین منجر به حالات جایگزیده در تمامی انرژیها می شوند، در حالی که بی نظمی روی انرژیهای جهش (بی نظمی غیر قطری) نوعی حالت بسیط را در نقطه دیراک نشان میدهد. همچنین تاثیر نوع ساختار لبه ای صفحه گرافینی روی طول جایگزیدگی مورد بررسی قرار گرفته است.