سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: دومین همایش بین المللی بهینه سازی مصرف سوخت در ساختمان

تعداد صفحات: ۲۲

نویسنده(ها):

حامد حوری جعفری – کارشناس ارشد سیستم های توربین های بادی – شرکت مدیریت هیربدان بخش تورب
سهیل شهیدی نژاد – کارشناس ارشد سیستم های توربین های بادی – شرکت مدیریت هیربدان بخش تورب

چکیده:

تمدن ایران باستان قرن ها قبل از میلاد مسیح دانش بهره برداری عملی از انرژی باد مناطق مستعد را در اختیار داشته است . یکی از افتخارات ایرانیان باستان طراحی و ساخت آسیاب های بادی در نواحی بادخیز از جمله شمال سیستان امروزی می باشد که آثار آن همچنان باقی است .امروزه با توسعه نگرش های زیست محیطی و راهبردهای صرفه جویانه در بهره برداری ازمنابع تجدید ناپذیر انرژی سهم باد در منابع انرژی مورد استفاده رو به فزونی گذاشته است .توربینهای بادی مولد برق جایگزین مناسبی برای نیروگاه های گازی و بخاری رایج به شمارمیآیند و شمار توربین های بادی در حال کار تنها در سه کشور آرژانتین , آمریکا و هند و به حد یک میلیون دستگاه می رسد .در ایران اقلیم متنوع با مناطق بادخیز و سطح منابع آب زیر زمینی مناسب بستر مناسبی برای گسترش بهره برداری از توربین های بادی مولد برق و پمپ توربین های بادی به ویژه درمناطق دور از شبکه برق سراسری فراهم آورده است و این در حالی است که تامین یارانه سوخت مورد نیاز دیزل ژنراتور های چاه های کشاورزی با توجه به وارداتی بودن فرآورده های سوختی سالانه بار مالی قابل توجهی بر بودجه ملی تحمیل می نماید که خود بر محدودیت منابع مالی مورد نیاز گسترش اجرای طرح های توسعه دولت می افزاید