سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: سومین همایش بین المللی بهینه سازی مصرف سوخت در ساختمان

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علی اشرف امیری نژاد – عضو هیئت علمی دانشگاه ایلام

چکیده:

محدودیت منابع و ذخائر از یک سو و الودگی ها و مشکلات زیست محیطی ناشی از مصرف بی رویه و روزافزون این سوختها از سوی دیگر موجب گردیده که در طی سالهای اخیر به منابع دیگر تامین و تولید انرژی توجه بیشتری شود. جدای از انرژی حاصل از اب، باد، انرژی خورشیدی و انرژی هسته ای، یکی دیگر از منابع نوین و مهم انرژی بیوگاز است. بیوگاز یا گاز زیستی مجموعه گازهای تولیدی از هضم فضولات حیوانی و انسانی و یا تخمیر و تجزیه بیهوازی نسنج گیاهی است که عمدتا شامل متان، گاز کربنیک و نیتروژن بوده و می تواند جهت سوخت و روشنایی و یا در تولید انرژیهای مکانیکی و راه اندازی موتورها مورد استفاده قرار گیرد.