سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: سومین همایش ملی انرژی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

احمد جمال پور – شرکت برق منطقه‎ای اصفهان

چکیده:

در این مقاله به بررسی تأثیر عوامل درونی همانند رشد جمعیت، ویژگیهای جمعیتی (مانند تعداد افراد باسواد و شاغل)، بعد خانوار، مهاجرت، اماکن و تأسیسات (رفاهی، خدماتی، بهداشتی، آموزشی، کشاورزی، صنایع روستایی و …) در الگوی مصرف انرژی برق در مناطق روستایی یک استان پرداخته شده است. با بررسی پارامترهای مستقل (مانند جمعیت و تعداد خانوار) و متغیر وابسته (انرژی مصرفی برق) به یک مدل یا رابطه معین ریاضی دست می‎یابیم، بطوری که این مدل قابلیت توصیف ارقام آماری را داشته و قابل تعمیم برای سالهای آینده نیز می‎باشد.
با بکارگیری تحلیل رگرسیون چندگانه به کمک نرم‎افزار SPSS، پارامترها و ضرایب مدل تخمین زده می‎شود. در نهایت با مدل ساخته شده، می‎توان انرژی مصرفی مورد نیاز یک منطقه را برآورد نمود و از آن در طراحی و توسعه بهینه شبکه توزیع برق روستایی برای آینده استفاده کرد.