سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: دومین همایش ملی انرژی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

ابوالقاسم بهرامی – سازمان جنگلها و مراتع کشور

چکیده:

بر اساس مطالعات مقدماتی اقتصادی ـ اجتماعی انجام شده سالانه مقدار دوازده میلیون متر مکعب چوب و ۵/۵ میلیون متر مکعب بوته توسط روستائیان و عشایر به مصرف سوخت می رسد که جمع کل انرژی قابل تولید از ۱۷/۵ میلیون متر مکعب چوب و بوته مصرفی سالیانه مقدار ۳۳۸۲ به توان ۱۰×۱۰ کیلوکالری می باشد . با توجه به هدر رفت ۸۰ درصد حرارت تنها ۶۷۴۶ × ۱۰ به توان ۹ کیلوکالری مورد مصرف قرار می گیرد . حال چنانچه سیستم های تولیدحرارتی اصلاح و فقط بتوان۶۰ درصد از انرژی تولید شده را مصرف نمود بازدهی مصرفی انرژی به ۲۰۲۹۲× ۱۰به توان۹کیلوکالری افزایش می یابد و این افزایش بازدهی انرژی ( با توجه به سهم ۹ درصد جهت بوته و ۹۱ درصد جهت چوب ) معادل ۲۳۴۱۳۸۵ متر مکعب ۲۳۴۱۳۸) تن ) بوته و ۴۷۷۱۵۰۳ متر مکعب ۲۸۶۲۹۰۲) تن ) چوب باشد . بدین ترتیب سالانه مبلغ ۰۰۰ ، ۸۵۰ ، ۴۰۲ ، ۲۸۵ ریال علاوه بر سایر جنبه های حفاظتی و زیست محیطی در مصرف چوب و بوته صرفه جویی به عمل خواهد آمد .