سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

رضا ثقفی – دانشگاه تهران – دانشکده فنی – جهاد دانشگاهی – گروه پژوهشی فرآینده
سعید ایرانپور – دانشگاه تهران – دانشکده فنی – جهاد دانشگاهی – گروه پژوهشی فرآینده
اردشیر رینه – دانشگاه گیلان – دانشکده علوم – گروه شیمی

چکیده:

مونوگلیسیریدها از جمله ترکیبات استر اسید چرب بوده که در صنایع دارویی، غذایی، بهداشتی و شوینده کاربرد وسیعی دارند. در این مقاله روشهای معمول تولید این مواد در بخش صنعت، معرفی شده و با تأکید بر روش آنزیمی که از بیوکاتالیست لیپاز در دمای مناسب استفاده شد، مزایای روش اخیر در مقایسه با سایر روشهای شیمیایی ذکر شده است.
انجام واکنش انتخابی، عذم وجود ترکیبات نامطلوب، دمای مناسب واکنش، زمان کوتاه فرایند، هزینه پایینتر، رنگ و بوی مطلوب و خلوص بیشتر محصول و سازگاری آن با محیط زیست، پاره ای از مزایای روش ذکر شده می باشد که در جهت حرکت به سمت فرآیندی سبز قرار خواهد داشت.