سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: هفتمین همایش کیفیت و بهره وری در صنعت برق

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

مجید غفاریان – شرکت خدمات مهندسی برق(مشانیر)
ابوالفضل اسدی – برق منطقه ای یزد
محمدمهدی جاودانی – برق منطقه ای یزد

چکیده:

در این مقاله پس از بررسی معایب و محاسن هر کدام از دو هادیHAWK وLYNXبا درنظر گرفتن یک خط فرضی از دید هزینه سرمایه گذاری(CAPEX) و هزینه بهره برداری(OPEX) میزان صرفه اقتصادی در طول عمر مفید خط محاسبه شده است. سپس ضمن تعیین حد اقتصادی استفاده از این دو هادی برای هر طول خط، مدت زمان بازگشت سرمایه اولیه ناشی از اختلاف قیمت این دو هادی محاسبه شده است. مطابق این برسی هزینه مذکور در زمانی اندک نسبت به طول عمر مفید خطوط انتقال نیرو بازگشت خواهد داشت.