سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: ششمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

کاوه عدالتی – گروه مهندسی متالوژی و مواد دانشکده فنی دانشگاه تهران
فرشاد اخلاقی – استادیار
محمود نیلی احمدابادی – دانشیار
جعفر قربانی – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

هدف از این تحقیق حاضر بررسی چگونگی تاثیر منبع سیلیسیم فروسیلیسیم یا کاربید سیلیسیم برخواص چدن خاکستری با کربن معادلهای مختلف می باشد نتایج به دست امده نشان می دهند که افزودن کاربید سیلیسیم در مقایسه با فروسیلیسیم سبب افزایش درصد حجمی گرافیت به خصوص گرافیت های نوع A و کاهش نسبی سختی ودانسیته چدن خاکستری می شود و عمق تبرید چدن را کاهش و سیالیت مذاب را بخصوص در کربن معادلهای بالا افزایش میدهد.