سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: چهارمین همایش ملی انرژی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمد عابدی – سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران، پژوهشکده اصفهان
سیدرسول حسینی حسن آبادی – سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران، پژوهشکده اصفهان
احسان اعتضادی – سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران، پژوهشکده اصفهان

چکیده:

بخش عمده ای از انرژی مورد استفاده در بسیاری ا ز صنایع از قبیل صنایع غذایی، نوشیدنی و شیمیایی و سهم عمده ای از هزینه های کلی مصرف انرژی این صنایع مربوط به بخش برودتی است . چرخه های سرمایش در بسیاری از زمینه ها مقادیر زیادی از انرژی را ب ه دلیل به روز نبودن طراحی سیستم و شکل سنتی موجود در واحد هدر می دهند .
در صنایع برودتی که یکی از بزرگترین مصرف کننده های انرژی در دنیا ه ستند، صرفنظر از کلیه جزییات فرآیند، غ ا ل باً اساس کار روی جذب گرما از منبع سرد و دفع آن به منبع گرم است که این اساس کار یخچال ها و سیستم های سرمایشی موجود است . برای این کار سیال خاص در یک ج هت با افزایش فشار مواجه خواهد شد که این ک ار را با یک کمپرسور انجام م ی دهند ودر جهت مقابل نیاز است تا فشار این سیال در سیستم خاصی شکسته شود . سیستمی که برای این منظور پیشنهاد شده است شیر فشار شکن است که ب ه صورت مانعی بر سر راه جریان فشار بالا قرار می گیرد و فشار آن را می کاهد . در خلال این کاهش ف شار، م قادیری انرژی ب ه صورت گرما هدر خواهد رفت، که با بازیافت آن می توان نیاز قسمت هایی از سیستم را به انرژی تأمین نمود و
هزینه ها را کاهش داد . از جمله واحدها و فرآیندهای شاخص می توان به واحدهای تولید اکسیژن، میعان گ از، سرمایش پروپان، سرمایش مخلوط هیدروکربن، فر آیند تولید گاز مایع، تو لید پروپیلن واتیلن، واحد آمونیاک، فرآیندهای تصفیه و پالایش گاز، واحد مایع سازی و تراکم گاز طبیعی، تولید پروپیلن با دانسیته بالا و در نهایت واحد تولید اوره و … اشاره کرد . در این مقاله رو ی ترمودینامیک فر آیند انبساط و همچنین معرفی سیستم های مختلف و مناسب جایگزین به جای شیرهای فشار شکن وبازده آنها بحث خواهد شد .