سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: نهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

صادق صادق زاده – دانشجوی دکترای مهندسی مکانیک دانشگاه علم و صنعت ایران
محرم حبیب نژاد کورایم – استاد گروه مهندسی مکانیک دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

این مقاله قسمت دوم کار بسیار ارزشمندی است که نهایتاً در پایان به مدلی جدید جهت جبرانسازی اثرات غیرخطی در دستگاه ساخت قطعات نانو منجر می شود. در این قسمت، بر اساس رهیافت جدیدی که برای مدلسازی اثرات غیرخطی شامل خزش و هیسترزیس در اسکنرهای پیزوتیوبی ارائه شد، یک الگوریتم جبرانسازی طراحی و پیاده سازی شده است. انعطاف پذیری که از خصوصیات بارز رفتار ولتاژ – جابجایی است، در الگوریتم جبرانسازی به خوبی قابل مشاهده است. با اعمال این جبرانسازی، به صورت همزمان، مقایسه با نتایج تجربی نشان می دهند که این روش بسیار موثر بوده و حتی هیسترزیس های با شکل نامتقارن و دامنه های کوچک و بزرگ را نیز دنبال می کند.