سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس اپتیک و فتونیک ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

امیر حسین فرهبد، – گروه پژوهشی محصور سازی اینرسی، پژوهشکده فیزیک پلاسما و گداخت هسته ای،
محمد جابری – گروه پژوهشی محصور سازی اینرسی، پژوهشکده فیزیک پلاسما و گداخت هسته ای،
آمنه خلیل زاده – گروه فیزیک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران
محمد علی حداد – گروه پژوهشی محصور سازی اینرسی، پژوهشکده فیزیک پلاسما و گداخت هسته ای،

چکیده:

دو شکستی القایی گرمایی (TIB) در میله لیزر از آثار گرمایی زیانباری است که کیفیت پرتو خروجی را کاهش داده و سبب اتلاف ناشی از واقطبش پرتو در تشدیدگرهایی با پرتو قطبیده می شود. در تحقیق حاضر برای نخستین بار، از روش کلارکسون برای کاهشTIB در یک تشدیدگر تلسکوپی با محیط فعال Nd:Glass استفاده شده است. تجربه نشان می دهد که بدین طریق دوشکستی گرمایی با انرژی دمش ۱۰۰ ژول و آهنگ تکرار تا ۱ هرتز به کمتر از یک سوم کاهش یافته و بدین ترتیب آرایش اپتیکی مناسبی با پایداری و کیفیت پرتو مطلوب بدست می آید.