سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: دوازدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمدرضا غلامی – شرکت صنایع الکترونیک زعیم
علی حرمتی – دانشگاه صنعتی شریف- دانشکده مهندسی برق – شرکت صنایع الکترونیک زعیم
علی اکبر تدین – دانشگاه صنعتی شریف- دانشکده مهندسی برق-شرکت صنایع الکترونیک زعیم

چکیده:

در این مقاله الگوریتم دو مرحله ای جدیدی جهت جبران آفست فرکانس در سیگنال های MPSK معرفی شده است. الگوریتم مذکور در دو طبقه، جبران آفست را انجام می دهد. در طبقه اول با تخمین نسبتاً خوبی مقدار آفست در حوزه فرکانس بدست می آید. در طبقه بعدی با دقت بیشتری باقی مانده آفست در حوزه زمان جبران می گردد. برای بررسی
الگوریتم از داده های شبیه سازی و داده های عملی که از کانال رادیوئی ماهواره دریافت گردیده استفاده شده است . شبیه سازی ها نشان می دهد که الگوریتم مذکور از توانایی بالایی در تخمین مقدار آفست فرکانس برخوردار می باشد.