سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

اسعد غفوری داود نادری – استادیار گروه مکانیک دانشکده فنی مهندسی دانشگاه بوعلی سینا همدان – ا
اسعد غفوری – دانشجوی کارشناس ارشد مکانیک طراحی کاربردی گروه مکانیک دانشکده فنی مه

چکیده:

یکی از مشکلاتی که بازو های مکانیکی متحرک با آن مواجه هستند، مبحث پایداری سیستم می باشد و ممکن است سیستم تحت هر گونه اثر خارجی در معرض واژگونی قرار بگیرد و سلامتی سیستم و اپراتور بخطر افتد . در این مقاله روشی ارائه شده که بوسیله شتاب زاویه ای های بهینه بازوها می توان پایداری یک بازوی مکانیکی متحرک را که تحت اثر یک اثر خارجی ( ضربه یا برخورد ) در معرض واژگونی قرار گرفته، بدست آورد روش ارائه شده برای یک سیستم نمونه ۳ درجه آزادی بطور کامل بررسی شده است . در این مقاله برای اعلام حالت پایداری از معیار نیروی عمودی تکیه گاهها استفاده شده است . برای رفع مشکل زمانبر بودن این روش از تکنیک شبکه عصبی استفاده شده است . که نتایج خوبی برای مثال حل شده بدست آمده است .