سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

رضا رهنورد – شرکت برق منطقه ای آذربایجان معاونت نظارت بر توزیع
سیدحسین حسینی – دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تبریز
یوسف ابراهیمی – دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تبریز

چکیده:

در این مقاله مطالعه ای در مورد جبران کننده استاتیکی (STATCOM) برای جبران توان راکتیو در شبکه توزیع، ارائه گردیده است. درابتدا ویژگیهاه و مزایای استاتکامدر مقایسه با سایر ادوات جبران کننده توان راکتیو بحث شده و سپس ساختار، اصول کارکرد، اجزای تشکیل دهنده آن و نحوه عملکرد کنترل کننده فازی در مقایسه با کنترل کننده PI، جهت دستیابی به بهترین پاسخ دینامیکی با استفاده از MATLAB/SIMULINK شبیه سازی شده و بازده استاتیکی و دینامیکی یک استاتکام نمونه با قدرت جبران توان راکتیو ±۳Mrar روی یک شبکه ۲۰kv ارزیابی و مزایای عنوذان شده در ابتدای مطالعه با استفاده از نتایج بدست آمده از شبیه سازی مورد تأیید قرار گرفته است.