مقاله جبر و اختيار در جهان بيني حافظ و معري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در پژوهش هاي ادب عرفاني (گوهر گويا) از صفحه ۱ تا ۲۱ منتشر شده است.
نام: جبر و اختيار در جهان بيني حافظ و معري
این مقاله دارای ۲۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جبر
مقاله اختيار
مقاله حافظ
مقاله معري
مقاله ادب فارسي و عربي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خاقاني محمد
جناب آقای / سرکار خانم: نجاتي داوود
جناب آقای / سرکار خانم: جعفري ترکسلويه رضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مساله جبر و اختيار يكي از جنجالي ترين و غامضترين بحث هاي كلامي است. اين بحث ريشه تاريخي بسيار قديم دارد و در گفته ها و انديشه هاي فلاسفه، عرفا، شعرا و ديگران به جلوه هاي گوناگون نمود يافته است. مفهوم جبر يكي از مفاهيم كليدي و كاربردي اشعار حافظ شيرازي و ابوالعلا معري است. گروهي آن دو را بر مسلك جبر و گروهي ديگر با تفسير و تاويل ابياتشان آنها را معتقد به اختيار مي دانند. اين نوشتار سعي در بررسي اين موضوع و مقايسه تطبيقي اشعار اين دو شاعر نامي، در اين زمينه دارد. گرچه در ترازوي ديدگاه هر دو شاعر در زمينه جبر و اختيار، كفه جبر سنگيني مي كند، ولي هاله اي از ترديد و آشفتگي بر جهان بيني هر دو سايه مي گستراند که در بسياري از موارد در نگرش حافظ، به انديشه اختيار انگارانه تصريح دارد، ولي ابوالعلا تنها به برگزيدن روشي ميانه بسنده مي کند و بندرت سخن از اختيار مي گويد. بنابراين مي بينيم که در نگرش خواجه شيراز نوعي معنويت توام با رندي است كه اين امر از جهان بيني معري دريافت نمي گردد.