سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس دانشجویان مهندسی عمران سراسر کشور

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

علیرضا نعیمی – دانشجوی دوره ی کارشناسی دانشکده ی مهندسی عمران دانشگاه سمنان

چکیده:

دراین مقاله ابتدا برخی جداسازه های لرزه ای و نیز عملکرد آنها مورد بررسی قرارگرفته است . سپس به آنالیز استاتیکی و دینامیکی و موارد استفاده آنها پرداخته شده است و درانتها اثرات استفاده جداسازها دریک سازه دربرخی مناطق ژئو تکنیکی بررسی شده است . دراین مقاله سعی شده است تاثیر بالای استفاده ازجداساز لرزه ای درکاهش اثرات نیروهای مخرب مانند زلزله دریک سازه بیان گردد و در انتها بابیان این موضوع به خوانندگان توصیه شده است که درصورت وجوب شرایط از جداسازها درطراحی لرزه ای سازه بهره گیرند ،امری که به سرعت درتمام جهان درحال گسترش می باشد .