مقاله جداسازي، شناسايي بيوشيميايي و مولکولي باکتريهاي با پتانسيل پروبيوتيکي از محصولات لبني سنتي مناطق هريس و سراب که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۹ در پژوهشهاي صنايع غذايي (دانش كشاورزي) از صفحه ۱ تا ۱۷ منتشر شده است.
نام: جداسازي، شناسايي بيوشيميايي و مولکولي باکتريهاي با پتانسيل پروبيوتيکي از محصولات لبني سنتي مناطق هريس و سراب
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله باکتريهاي پروبيوتيک
مقاله ۱۶s rDNA ,RAPD-PCR

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: لطفي حاجيه
جناب آقای / سرکار خانم: حجازي محمدامين
جناب آقای / سرکار خانم: ملكي زنجاني بهرام
جناب آقای / سرکار خانم: برزگري ابوالفضل

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله: