مقاله جداسازي، کشت و تمايز سلول هاي بنيادي مزانشيمي از مغز استخوان جوجه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در ارمغان دانش از صفحه ۱ تا ۱۱ منتشر شده است.
نام: جداسازي، کشت و تمايز سلول هاي بنيادي مزانشيمي از مغز استخوان جوجه
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سلول هاي بنيادي
مقاله تمايز سلولي
مقاله جوجه
مقاله مغز استخوان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كديور مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: پيريايي فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: رمضاني مينا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه و هدف: امروزه اهميت سلول هاي بنيادي به ويژه سلول هاي بنيادي مزانشيمي بر دانشمندان پوشيده نيست. سلول هاي بنيادي مزانشيمي سلول هاي بنيادي بالغي هستند که توانايي تمايز به بسياري از سلول ها را دارند و از اين نظر در مطالعه هاي پيش باليني اهميت دارند. هدف از اين مطالعه جداسازي سلول هاي بنيادي مزانشيمي از مغز استخوان جوجه و اثبات توانايي تمايز اين سلول ها بود.
مواد و روش ها: اين پژوهش يک مطالعه تجربي است که در سال هاي ۱۳۸۸ ـ ۱۳۸۷ در انستيتوپاستور ايران انجام شد. در اين تحقيق، از مغز استخوان جوجه هاي سالم نژاد Raf با سن ۱۵ روز استفاده شد. به منظور کشت سلول هاي بنيادي مزانشيمي، با عمل فلاشينگ، مغز استخوان ران و درشت ني جدا شد. سپس سلول ها کشت شده و بعد از تکثير سلولي، بخشي از آنها به منظور نگهداري در ازت مايع، منجمد شد. براي اثبات اين که سلول هاي جدا شده سلول هاي بنيادي مزانشيمي هستند، تمايز سلول ها به سه رده استخوان، غضروف و چربي انجام شد. براي آناليز هيستولوژيکي، رنگ آميزي اختصاصي سلول ها صورت گرفت.
يافته ها: مغز استخوان جوجه، يک منبع بالقوه از سلول هاي بنيادي بالغ مي باشد. سلول هاي بنيادي به دست آمده از مغز استخوان جوجه، قادر به تمايز به سلول هاي استئوسيت، کندروسيت و آديپوسيت بودند.
نتيجه گيري: نتايج اين مطالعه نشان داد که سلول هاي بنيادي مغز استخوان جوجه، به علت قابليت تمايز، استحصال آسان، کم هزينه و بدون محدوديت اخلاقي بودن، مي توانند به عنوان يک منبع با ارزش سلول هاي بنيادي مزانشيمي پيشنهاد شوند.