مقاله جداسازي، کلونينگ و تعيين توالي ژن تنظيمي claR از استرپتومايسس کلاولي جروس سويه ايراني PTCC1705 که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۷ در مجله پژوهشي علوم پايه دانشگاه اصفهان از صفحه ۱ تا ۱۲ منتشر شده است.
نام: جداسازي، کلونينگ و تعيين توالي ژن تنظيمي claR از استرپتومايسس کلاولي جروس سويه ايراني PTCC1705
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلاولانيک اسيد
مقاله ژن claR
مقاله استرپتومايسس کلاولي جروس سويه PTCC1705

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حجتي نجف آبادي زهره
جناب آقای / سرکار خانم: متولي باشي مجيد
جناب آقای / سرکار خانم: قاضي شعرباف فرانك

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
استرپتومايسس کلاولي جروس يک اکتينومايست معروف براي توليد انواع آنتي بيوتيک هاي بتالاکتام، به ويژه کلاولانيک اسيد مي باشد. کلاولانيک اسيد، يک مهارکننده بتالاکتاماز است که در ترکيب با پني سيلين و سفالوسپورين عملکرد سينرژيک دارد و در واقع از غيرفعال شدن اين آنتي بيوتيک هاي بتالاکتام جلوگيري مي کند. در دسته ژني بيوسنتزکلاولانيک اسيد، ژن claR، با کد کردن يک فعال كننده رونويسي، در تنظيم مراحل نهايي مسير بيوسنتز کلاولانيک اسيد شرکت دارد. بر اين اساس با افزايش ميزان بيان اين ژن مي توان ميزان توليد کلاولانيک اسيد را در گونه استرپتومايسس افزايش داد. نوآوري هاي موجود در زمينه توليد کلاولانيک اسيد بر اساس مطالعات انجام شده روي ژن  claRاز استرپتومايسس کلاولي جروس سويه DSM738 مي باشد. در اين تحقيق با جدا نمودن و کلون نمودن ژن  claRاز سويه PTCC1705 در وکتور pMA::hyg، توالي اين ژن تعيين شد. نتايج نشان دهنده يکسان بودن توالي ژن claR در هر دو سويه مي باشد. بنابراين مي توان با استفاده از اين ژن کلون شده و تاييد شده به مطالعات بعدي، چون ايجاد موتاسيون هاي جهت دار و هدايت شده و همچنين ايجاد تغييرات ساختاري در پروتئين مربوطه پرداخت.